NamePhone ExtensionEmail
Mr. ABDOOL CADER DAWOOJEE WAHED7499a.dawoojee(@)uom.ac.mu
Mrs. ANATH-JUGESSUR RYTA7454anathr(@)uom.ac.mu
Mr. AUDAB ASLAM7497a.audab(@)uom.ac.mu
Mrs. BANDHU HIRANI7573h.bandhu(@)uom.ac.mu
Mrs. BHOLAH SAIB SUNASSY YOUSRINA7454y.bholah(@)uom.ac.mu
Mrs. BISSOONDOYAL MALA DEVI7470mala(@)uom.ac.mu
Mrs. BOOLKAH AVITA7454aboolkah(@)uom.ac.mu
Mr. BUHORAH PARMANAN7498p.buhorah(@)uom.ac.mu
Miss BURKUTALLY BIBI SHENAZ5160s.burkutally(@)uom.ac.mu
Mrs. CHUTTURDHARRY-BOODHOOA PRIYADARSHINEE5160cb.priya(@)uom.ac.mu
Mr. DUPRÉ LOUIS STEEVE7498l.dupre(@)uom.ac.mu
Mrs. FAZELKHAN GHAZALA ISHRAT7497g.fazelkhan(@)uom.ac.mu
Mr. JEEANAH PRAVIND KUMAR7729p.jeeanah(@)uom.ac.mu
Mr. KHAMUN SOOREADEO7596s.khamun(@)uom.ac.mu
Mrs. LOMELETTE-MOONIEN MARIA SOPHIA SARAJANE5160m.lomelette(@)uom.ac.mu
Mr. LUCHOOMUN SOORESCHANDRA4105352s.luchoomun(@)uom.ac.mu
Mr. NANDLAL GYANESHWAR7498g.nandlal(@)uom.ac.mu
Mr. PANPADOO JAMES RICARDO KURSTY7322k.panpadoo(@)uom.ac.mu
Mrs. RAMDANNEE ANISHKA5160a.ramdannee(@)uom.ac.mu
Mr. RAMSAHYE VISWAHCHARYAH7364v.ramsahye(@)uom.ac.mu
Mr. ROOKMONEEA PARAMBVEER7596p.rookmoneea(@)uom.ac.mu
Dr. SEM-FA LAN HENG7459semfan(@)uom.ac.mu
Mrs. SUMMOOGUM YESHNEE PAMELA5160y.summoogum(@)uom.ac.mu
Mrs. SUMOREEAH-TEEMUL LUTCHMEE7454l.sumoreeah(@)uom.ac.mu
Miss UDHIN ANISTAH7498a.udhin(@)uom.ac.mu
Mr. VENKATASAWMY LINGA RAJAN5160l.venkatasawmy(@)uom.ac.mu
Mr. VYDELINGUM SHEIK NAZIR RECHARD7498sn.vydelingum(@)uom.ac.mu